BHP i ochrona przeciwpożarowa● opracowujemy oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych,
● organizujemy badania czynników szkodliwych dla zdrowia,
● odpowiadamy na nakazy Inspekcji Pracy oraz decyzje Inspekcji Sanitarnej,
● wykonujemy okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.,
● ustalamy okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,
● prowadzimy dochodzenia powypadkowe, sporządzamy protokoły powypadkowe,
● prowadzimy doradztwo w zakresie prawnej i technicznej ochrony pracy,
● pomagamy dobrać środki ochrony indywidualnej.